Shtrembërim, spinim

Shfaqje e njëanshme e një situate ose ngjarjeje të caktuar, duke përdorur një varg metodash dhe teknikash me qëllim që të krijojnë iluzione ose realitet të shtrembëruar. Në marrëdhëniet me publikun, nocioni “spin” ka kuptim pezhorativ dhe shpesh është sinonim i propagandës. Shih. spin-doktor.

Anglisht

spin