Shenjë/etiketë/markë

1. Etiketë, vend në jepen të dhënat bazë për produktin ose për ndonjë nocion tjetër.

2. Emër i njohur, titull, markë, brend në fushën e produksionit muzikor.

Anglisht

label