Shënim

1. Tekst i shkurtër informativ, pasqyrë e shkurtër për dukuri më të rëndësishme nga sfera të ndryshme, p.sh., shënim për autorin.

2. Aplikacion për shkrim dhe ruajtje të shënimeve multimediatike, i pranishëm në shumicën e pajisjeve digjitale.

3. Porosi e shkurtër që përbëhet prej më së shumti 60 shenjave (shenja tekstuale dhe emoxhi) në median sociale Instagram që është i disponueshëm për të gjithë përdoruesit që e ndjekin autorin në kohëzgjatje prej 24 orësh.

Maqedonisht

Белешка

Anglisht

note