Skenar

Tekst i shkruar për program televiziv ose radio, imazh ose film që përdoret në produksion.

Maqedonisht

Сценарио

Anglisht

script