Sentencë

1. Shprehje e urtë, sentencë, këshillë, rregull.

Mendim, gjykim (i shprehur në mënyrë koncize në prozë apo në vargje).

Maqedonisht

Гнома

Anglisht

Moral