Semantikë

Përmbajtje kuptimore e njësive të gjuhës – kuptimi leksikor i fjalëve, shprehjeve, fjalive, teksteve.

Maqedonisht

Семантика

Anglisht

semantics