Sajte/faqe për takim

Faqe interneti dhe aplikacione të cilat përdoren për njoftim të partnerëve potencialë seksualë dhe/ose romantikë përmes Internetit. Përdoruesit vendosin nëse komunikimi do të zhvillohet veçanërisht në mënyrë virtuale ose do të caktohet takim i drejtpërdrejt. Ekzistojnë faqe të ndryshme për takime të fokusuara në orientimin seksual, profesionin, religjionin, interesat e përdoruesve. Shih. Grajnder, Tinder.

Anglisht

dating sites