Seksting

Shkëmbim digjital i  porosive tekstuale, fotografive dhe videove me përmbajtje seksuale.

Maqedonisht

Секстање

Anglisht

sexting