Sensacionalizëm

Lajme të stuhishme, kryesisht sipërfaqësore për ngjarje ose personalitete publike në cilën do media. Shpesh ndodh të manipulohet me të dhëna, të përdoren montazhe gjysmë të vërteta, montazhe të fotografive dhe videove, ndërsa qëllimi i fundit është rritja e tirazhit dhe fitimi. Mediat që janë të prirë në sensacionalizëm quhen “shtypi i verdhë”.

Anglisht

Sensationalism