Shtypi i lirë

Shtypi i lirë monitoron miratimin e vendimeve që e formësojnë ambientin mediatik dhe alarmon kur janë në rrezik të drejtat e njerëzve për t’u informuar dhe për të komunikuar. (https://www.freepress.net/).

Anglisht

FreePress