Слободен печат (организација)

Слободниот печат следи како се носат одлуките што го обликуваат медиумскиот простор и алармира кога правата на луѓето да се информираат и да комуницираат се во опасност. (https://www.freepress.net/)

Албански

Shtypi i lirë

Англиски

Free Pres