Shtrembërim i informacionit

1. Ndryshim i informacionit për shkak të bashkëveprimit me më shumë njerëz.

2. Tendenca që një informacion i cili komunikohet ndërmjet individëve dhe organizatave të ndryshohet, bëhet lëshimose riorganizohet gjatë kumtimit të tij. Shtrembërimi mund të jetë edhe i qëllimshëm, dhe sa më e madhe që është distanca nga ngjarja për të cilën raportohet dhe nga vendimmarrësi, aq më i madh është shtrembërimi.

Anglisht

information distortion