Shtojcë

Pjesë shtesë në fund të librit ose dokumentit që shërben për plotësim të diçka tjetër që është kryesore; diçka që nuk qëndron më vete, por plotëson diçka tjetër të madhe. Përmban materiale shtesë ose sqarime për pjesën bazë që shtohet në fund.

Anglisht

addendum