Прилог, додаток

Дополнителен дел на крајот од книга или документ којшто служи за дополнување на нешто друго што е главно; нешто што не стои само по себе, туку надополнува нешто друго поголемо. Тој содржи дополнителен материјал или појаснување за основниот дел којшто се додава на крајот.

Албански

Shtojcë

Англиски

addendum

Skip to content