Прилог, додаток

Дополнителен дел на крајот од книга или документ којшто служи за дополнување на нешто друго што е главно; нешто што не стои само по себе, туку надополнува нешто друго поголемо. Тој содржи дополнителен материјал или појаснување за основниот дел којшто се додава на крајот.

Албански

Shtojcë

Англиски

addendum