Shqiptim, justifikim

1. Mënyra e shqiptimit të tingujve apo fjalëve.

2. Arsyetim për diçka që nuk është bërë.

Maqedonisht

Изговор

Anglisht

Pronunciation