Изговор

1. Начин на изговарање гласови или зборови.

2. Изговор за нешто што не е сторено.

Албански

Shqiptim, justifikim

Англиски

Pronunciation