Shouraner

Person që punon si producent ekzekutiv, i cili është përgjegjës për drejtimin bazë në të cilin do të lëvizë projekti, si dhe për zhvillimin e tij. Puna e këtij profesionisti zakonisht përfshin përgjegjësitë e një skenaristi, producenti ekzekutiv dhe redaktori të skenarit. Për dallim nga kinematografi, ku kontrolli kreativ është në duart e regjisorit, shouraneri sipas statusit është në nivel më të lartë se regjisori televiziv.

Maqedonisht

Шоуранер

Anglisht

Showrunner