Шоуранер

Лице коешто работи како извршен продуцент којшто одговара за основната насока по која ќе се движи проектот, како и за неговиот развој. Работата на шоуранерот обично ги содржи обврските на сценаристот, на извршниот продуцент и на уредникот на сценариото. За разлика од кинематографот каде што креативната контрола е во рацете на режисерот, шоуранерот според статусот е на повисоко ниво од телевизискиот режисер.

Албански

Shouraner

Англиски

Showrunner