Сајтови за средби

Веб-страници и апликации кои се користат за запознавање потенцијални сексуални и/или романтични партнери преку интернет. Корисниците одлучуваат дали комуникацијата ќе се одвива исклучиво виртуелно или, пак, ќе се договори средба во живо. Постојат различни сајтови за средби фокусирани на сексуалната ориентација, професијата, религијата, интересите на корисниците. В. Грајндер, Тиндер.

Албански

Sajte/faqe për takim

Англиски

dating sites