Семантика

Наука за значењето во јазикот на сите нивоа ‒ значење на зборовите, фразите, речениците, текстовите.

Албански

Semantikë

Англиски

semantics

Skip to content