Сигнификација

Јавно истакнување на прашања кои може да предизвикаат медиумско покривање на начин на којшто претставуваат како да има поширок и сериозен социјален проблем. Такви теми можат да бидат кршење на законот и на јавниот ред, студентски протести, миграција и имиграција.

Албански

Sinjifikim

Англиски

signification