Секстање

Дигитално разменување текстуални пораки, фотографии и видеа со сексуална содржина.

Албански

Seksting

Англиски

sexting