Grajnder

Aplikacion virtual për njohje dhe caktim të takimeve, i krijuar në vitin 2009, përdoruesit parësor të të cilit janë meshkuj gej dhe pjesëtarë të tjerë të komunitetit LGBT. E përdor lokacionin gjeografik të përdoruesve gjatë zgjedhjes se cilat partnerë  të mundshëm t’ia  shfaq përdoruesit.

Maqedonisht

Грајндер

Anglisht

Grindr