Frazë

1. a) Tërësi fjalësh të lidhura me njëra-tjetrën që shprehin një mendim të plotë; fjali. b). shih. frazeologjizëm.

2. Shprehje banale pa përmbajtje.

3. Në muzikë, pjesa më e vogël, e pavarur e kompozimit muzikor, që përbën tërësi melodike dhe ritmike.

Maqedonisht

Фраза

Anglisht

phrase