Financim nga publiku

Grumbullimi  i shumave të vogla të parave nga një numër i madh njerëzish për qëndrueshmëri financiare të mediave dhe ekipeve mediatike hulumtuese. Publiku si kompensim pret prodhim të përmbajtjeve në funksion të interesit publik, të cilat përpunohen në mënyrë cilësore, duke i respektuar standardet profesionale dhe normat etike.

Anglisht

Crowdfunding