Fejsbuk

Shërbim dhe media sociale për rrjetëzim i themeluar në vitin 2004. Në pronësi të kompanisë Meta Platforms. E konceptuar fillimisht si një platformë për studentët dhe profesorët universitarë, nga viti 2006 kalon në media sociale globale, duke u dhënë qasje të gjithë atyre që kanë adresë elektronike. Lejon postimin e teksteve të gjata; numri i fotografive dhe videove nuk është i kufizuar.

Maqedonisht

Фејсбук

Anglisht

Facebook