Fije

Një seri tuitesh të lidhura nga i njëjti autor në Twitter. Fija është futur si opsion në vitin 2017 për shkak të nevojës së përdoruesve për t’u shprehur duke e pasur parasysh numrin e kufizuar të shenjave në një tuit (tweet).

Maqedonisht

Нишка

Anglisht

thread