Fakt

Diçka që dihet se është e saktë, veçanërisht kur mund të dëshmohet. Kur diçka theksohet si fakt konsiderojmë se diçka është e saktë.

Maqedonisht

Факт

Anglisht

fact