Фраза

1. а) Зборовен состав, мисла што искажува завршена мисла; реченица. б) в. фразеологизам.

2. Банален израз без содржина.

3. Во музиката, најмал, самостоен дел од музичка композиција што претставува мелодиска и ритмичка целина.

Албански

Frazë

Англиски

phrase