Fotobombë

1. Paraqitje e qëllimshme në kuadrin e fotografisë së dikujt. Personi në fjalë e bën këtë për të bërë  shaka ose krejtësisht pa dashje.

2. Fotografi me kohëzgjatje prej 15 sekondash në median sociale Instagram. Pas kalimit të afatit, as pranuesi, as dërguesi nuk mund ta shohin fotografinë. Dërguesi njoftohet nëse pranuesi bën printskrin të fotobombës para kalimit të kohëzgjatjes së saj. Shih. Instagram, skrinshot.

Maqedonisht

Фотобомба

Anglisht

photobomb