Фотобомба

1. Намерно упаѓање во кадарот на нечија фотографија. Упаѓачот ова го прави да се пошегува или сосема ненамерно.

2. Фотографија со времетраење од 15 секунди на социјалниот медиум Инстаграм. По истекот на рокот, ниту адресатот ниту адресантот можат да ја видат фотографијата. Адресантот е известен ако адресатот направи скриншот на фотобомбата пред истекувањето на нејзиното времетраење. В. Инстаграм, скриншот.

Албански

Fotobombë

Англиски

photobomb