Весник

Периодично, обично секојдневно, издание со повеќе страници во коешто се објавуваат материјали за тековните политички, општествени и други настани.

Албански

Gazetë

Англиски

newspaper