Видеоизмама

Лажно видео или звучна снимка креирани со дигитална трансформација на реално видео или аудиоматеријал. Со постапки на вештачка интелигенција се врши замена на лице или глас со нечии други. Овaa измама се користи за ширење лажни информации и нанесување штета. Можат да бидат и во форма на пародија или т.н. „порно измама“.

Албански

Videomashtrim

Англиски

deepfake