Вебинар

Видеоконференција која се одржува преку интернет во реално време. Се поврзуваат поединци од цел свет кои разговараат на одредена тема. Платформите нудат и можности за поставување на прашања и разговори со организаторот. За присуство потребно е најпрво регистрирање и по потреба инсталирање на софтверот, кој се употребува за видеоконференцијата.

Албански

Uebiner

Англиски

Webinar