Gazetë

Botim periodik, zakonisht i përditshëm me më shumë faqe, në të cilën publikohen materiale për ngjarjet  rrjedhëse politike, shoqërore dhe të tjera.

Maqedonisht

Весник

Anglisht

newspaper