Видеомонтажа

1. Процес на составување на видеоматеријал со користење дигитални технологии, со цел да се добие посакуваниот изглед или ефект.

2. Постапка на нагодување на сликата со тонот.

3. Постапка на додавање дополнителни визуелни елементи (кајрони, исписи, фотографии итн.) на видеоматеријал.

Албански

Videomontazh

Англиски

Video editing