Видеоарт

Уметност на создавање медиумски текст со помош на видеотехника.

Албански

Videoart

Англиски

video art