Вештачка интелигенција, ВИ

Информатичко-комуникациски технологии, машини и софтвери коишто можат да извршуваат интелигентни задачи, т.е. задачи на ниво на човечка интелигенција. Тие се кодирани врз основа на искуства, практики и нови внесови на податоци и нивни комбинации (текстови, слики, видеа). На таков начин, алатките на вештачката интелигенција може да пишуваат текстови, да создаваат различни дела, да рационализираат, да се приспособуваат и брзо да решаваат сложени ситуации, без притоа да постои човечка интервенција.

Албански

Inteligjenca Artificiale IA

Англиски

Artificial intelligence, AI