Видеопиратерија

Незаконско умножување и прикажување на аудиовизуелни медиумски текстови.

Албански

Videopirateri

Англиски

video piracy

Skip to content