Туѓи зборови

Позајмените зборови во македонскиот јазик навлегле во различни временски периоди. Позајмувањето зборови е природна појава во јазиците и еден од главните извори за пополнување и збогатување на лексичкиот состав на еден јазик. Позајмените или туѓите зборови се нарекуваат така кога се сака да се потенцира нивното потекло, инаку сите тие што се во лексичкиот систем на даден јазик се веќе адаптирани и претставуваат негов нераскинлив дел.

Албански

Fjalë të huaja

Англиски

foreign words