Тавтологија

Употреба на два или повеќе зборови или фрази со исто значење (на пр., втора алтернатива, поранешен алумни).

Албански

Tautologji

Англиски

Tautology