Тајмкод

Дигитални информации за времето што се снимаат заедно со сликата и со звукот за последователна синхронизација на одделни носачи.

Албански

Tajmkod

Англиски

Timecode