Телепромптер, идиот

Дисплеј којшто е поставен пред телевизиската камера на којшто е прикажан текстот што треба да го прочита презентерот, новинарот, актерот, а којшто е невидлив за гледачите. Уредот се контролира со помош на посебно копче или тастер со кој се движи текстот во саканата насока.

Албански

Telepromter

Англиски

Teleprompter