Технологија црна кутија

Телевизиски системи коишто овозможуваат гледачите да снимаат и да зачувуваат програми со средства за дигитално складирање наместо на видеокасета како кај постарите видеорекордери.

Англиски

black box technologies