Трол

1. Жаргонски израз кој означува намерно испратена порака во некоја дискусија на интернет која има за цел да се налутат други лица.

2. Во интернет-комуникацијата, трол е лице кое предизвикува караници, преку отворање на контроверзни теми или напади на други учесници.

Албански

Troll

Англиски

troll