Troll

1. Shprehje zhargoni ke, që do të thotë mesazh porosi i e dërguar qëllimisht në ndonjë diskutim në internet, i cili ka për qëllim të hidhërohen persona tjerë.

2. Në internet komunikimin në internet, trolli është personi, i cili shkakton grindje përmes hapjes së temave kontroverse kundërthënëse ose sulme ndaj nxënësve pjesëmarrësve tjerë.

Maqedonisht

Трол

Anglisht

troll