Тривијална содржина

Популарни содржини кои го фаворизираат задоволството на моментот ‒ сè што ги поттикнува сетилата, а не разумот. Популаризацијата е услов за комерцијален успех, кој ѝ нуди на публиката забава и бегство од стварноста. „Сензационалистички“ дискурс кој го заменил „рационалниот“ дискурс преку трендот на персонализирање или драматизирање на информациите, како резултат од влијанието на таблоидите, кои го тривијализираат тоа што го учат луѓето од вестите.

Албански

Përmbajtje triviale

Англиски

Trivial content