Përmbajtje triviale

Përmbajtjet e njohura që e favorizojnë kënaqësinë e momentit, janë ato që i nxisin shqisat e jo arsyen. Popullarizimi është kusht për sukses komercial, pasi i ofron publikut zbavitje dhe ikje nga realiteti.

Diskursi “sensacional” , i cili e ka zëvendësuar diskursin “racional”, përmes trendit të personalizimit ose dramatizimit të informacioneve, si rezultat i ndikimit të tabloidëve, që e trivializojnë atë që e mësojnë njerëzit nga lajmet.

Anglisht

Trivial content