Титла

мн. титли Отпечатен текст на дното од филм, видеоснимка, екран и сл. што обично претставува превод од дијалог, говор, исказ и др.

Албански

Titër

Англиски

Subtitle