Titër

Tekst i shtypur në fund të filmit, videoincizimit, ekranit etj., që zakonisht është përkthim i dialogut, të folurit, deklaratës etj.

Maqedonisht

Титла

Anglisht

Subtitle